Informace o připravované výstavě:

Betlémy v Betlémské kapli 2022

Vánoce z papíru vystřižené

 

Představu o vánoční výstavě s tímto názvem nosím v hlavě již delší dobu a hlavně jsme si o ni povídali s panem

Františkem Karasem, velkým sběratelem papírových betlémů.   Jsem rád, že přišel čas na její uskutečnění.

Papír je materiál, který k Vánocům dnes už neodmyslitelně patří, i když v minulosti tomu tak vždycky nebývalo.

 

  • Papírové vystřihovací betlémy se u nás objevily někdy před rokem 1850. Původně to byly černobíle vytištěné archy, které byly jednoduše kolorovány jen základními barvami. Prvním významným počinem v této oblasti bylo vydání tří barevných archů betlému od Mikoláše Alše v roce 1902, za dva roky přidal ještě další arch. Tento betlém je vydáván až do dnešní doby a je i dnes vždy brzo vyprodán. Postupně se přidali další významní malíři (Josef Lada, Josef Wenig, Marie Fišerová-Kvěchová a řada dalších.) Nejvíce betlémů namaloval Vojtěch Kubašta. V první polovině 20. století vycházelo mnoho reklamních betlémů. V jejich vydávání jako by se snad firmy i „předháněly“. Daráci z těchto betlémů samozřejmě nosí Ježíškovi jako dary výrobky příslušných firem. Vystřihovací papírové betlémy vycházely i v době totality, i když velice skromně. V poslední době je vydáváno také mnoho regionálních, profesních nebo spolkových  betlémů.

Velkou tradici u nás mají zvláště papírové  betlémy z Ústeckoorlicka a Třebíčska. Stavění těchto betlémů v domácnostech se udržuje až do dnešní doby, přičemž v některých betlémech se vyskytuje i několik tisíc figurek nejrůznějšího stáří a pocházejících od odlišných tvůrců.  Figurky v těchto betlémech  vychází převážně z českých lidových tradic. Ústeckoorlické betlémy mají navíc zajímavé zvláštnosti. Nejsou posazeny do zimní krajiny, ale na rozkvetlé louky mezi olistěné stromy. Jejich stavba v domácnostech začíná začátkem prosince v základní vánoční formě; 6. ledna se odstraní zvěstování a Gloria, místo toho se přidá tříkrálový průvod a kometa. V některých domácnostech se na Hromnice (2. února) betlém neuklízel, ale byl předělán na „hromniční betlém“.  Vlastní betlém se nahradil chrámem, do kterého bylo vkládáno  tzv. Očišťování P. Marie s Jezulátkem na klíně. Největší  zvláštností pak byl „postní betlém“.  Město se změní na Jeruzalém, centrální výjev se odehrává v Getsemanské zahradě. V ní se v úzkostech modlí Kristus, kterému anděl podává kalich. Nedaleko spí apoštolové, zatímco se už blíží průvod žoldnéřů.

Třebíčské papírové betlémy se prováděly ve dvou formách. Jednak to byly malé skříňové betlémy a nebo velké betlémy deskové. Terén je skalnatý a figurky mají nádech až do orientální vizáže.

Tyto betlémy chceme na výstavě ukázat ve formě ručně malovaných originálů i jako tištěné reprodukce.

Věříme, že se nám podaří zapůjčit si na výstavu část unikátní sbírky papírových betlémů, kterou vytvořil pan František Karas.

  • Z papíru se také vytvářely vánoční ozdoby. Původně to byly chromolitograficky tištěné artefakty na tenkém papíře. Jsou to obrázky, které se po vystřižení nalepily na různé ozdoby z lepenky, vaty, papírmaše apod.  Dále šlo o různé ozdoby z lisované lepenky a opět z papírmaše. To vše se pokusíme sehnat v původní podobě, nebo alespoň vyrobíme názorné  kopie. V souvislosti s tím bychom chtěli vyzvat vystavovatele k tomu, aby  využili různé formy papíru k vytvoření vánočních ozdob, které budou vycházet ze starých technologií a vzorů. Uvítáme ale i nově vytvořené a originální papírové ozdoby a nejrůznější papírové řetězy.

Hlavním cílem i této výstavy bude  ukázat nezaměnitelné kouzlo klasických českých lidových Vánoc. Proto budou „papírové exponáty“ doplněny o betlémy a další zvykoslovné předměty z mnoha  dalších materiálů.

Tradiční ukázky lidových řemesel tentokrát obohatíme o tvorbu ručního papíru a i o vytváření různých předmětů z papírmaše. Počítáme ovšem i s tradičními setkáními řezbářů, krajkářek a dalších řemesel.  Mezi vystavovateli a předvádějícími se opět objeví několik zasloužilých nositelů tradice lidových řemesel.

K účasti na výstavě opět vyzveme vedle jednotlivých vystavovatelů různé dětské kolektivy od mateřských škol, základních a středních až po školy s uměleckým zaměřením. Poslední dobou se zapojují i kolektivy tvůrců z  domovů důchodců z různých regionů České republiky.

Nezapomeneme ani na oblíbené podium, kde dostanou opět prostor k vystoupení nejrůznější soubory i jednotlivci ke zpěvu koled a vánočních písní a i k prezentaci vánočních her.

I pro tuto výstavu připravíme okruhy otázek, které podnítí zvídavější návštěvníky k podrobnější a pozornější prohlídce výstavy. Tím, jak doufáme, vytvoříme prostor pro nenásilné, zábavné a interaktivní vzdělávání, a to zejména školním kolektivům a rodinám s dětmi.

Věříme, že se nám i na této výstavě podaří vytvořit nefalšovaný vánoční klid, pohodu a dobrou náladu. To je totiž to, co lidé na našich výstavách hledají a proč k nám opakovaně již pátou desítku let chodí.

 

Časový harmonogram výstavy.

– zahájení instalace                                                             31.10.2022

– příjem exponátů a zboží do prodeje                            11.11.- 12.11. 2022,   12.00 – 18.00 hod.

– vernisáž výstavy  –  Betlémská kaple                             25.11. 2022 v  16.30 hod.

– otevření výstavy                                                              26.11. 2022 v  09.00 hod.

– otvírací doba denně                                                        09.00  – 18.00 hod.

– 24.12. 2022 a  31.12.2022                                              09.00  – 14.00 hod.

– 25.12. 2021 a  01.01.2023                                              13.00  – 18.00 hod.

– uzavření výstavy                                                             02.01. 2023 v  18.00 hod.

– výdej exponátů                                                               07.01. – 08.01. 2023  12.00 – 18.00 hod.

– ukončení likvidace                                                          16.01. 2023

 

 

 

Jana a Blahoslav Lukavcovi