Betlémy v betlémské kapli – Jak se kdysi vařilo – 2017

Termín: 25.11.2017 až 2.1.2018

Místo konání: Podzemní prostory Betlémské kapli v Praze

Časový harmonogram výstavy

přípravná schůzka 22.6.2017
zahájení instalace 27.10.2017
příjem exponátů a zboží do prodeje 10.11. a 11.11.2017 – 12.00 – 18.00 hod.
vernisáž výstavy  -  Betlémská kaple 24.11.2017 v 16:30 hod
otevření výstavy 25.11.2017 v 9:00 hod
otvírací doba denně 9:00 – 18:00 hod
24.12. a  31.12.2017 Otvírací doba – výjimky:
9:00 – 14:00 hod
Otvírací doba – výjimky:
25.12.2017 a 1.1. 2018
13:00 – 18:00 hod
uzavření výstavy 2.1.2018 v 18:00 hod
výdej exponátů 04.01.2018 a 05.01. 2018 – 12.00 – 18.00 hod.
ukončení likvidace 12.1.2018

Průvodní text

Již v dobách předkřesťanských, kdy lidé koncem roku slavili zimní slunovrat, bylo pořádání „hostin“ součástí těchto oslav, a je tomu tak až do dnešních dní. I když se předmět oslav poněkud změnil, Vánoce a „hodování“ patří neodmyslitelně k sobě.

Na letošní výstavě bychom chtěli ukázat, jak se vaření vlastně vyvíjelo. Začneme opékáním masa na otevřeném ohni, pokračovat budeme vařením pomocí kumháru, dýmnou jizbou s otevřeným ohněm a dýmníky, černou kuchyní a přes pec se dostaneme ke kachlovým sporákům. Pokusíme se předvést i vývoj vybavení kuchyní. Ukážeme nádoby na vaření i pomůcky, které usnadňovaly přípravu pokrmů. Řada z nich se nakonec neprosadila, svým vzhledem dnes působí bizardně, a co do své funkce až záhadně. O to více ale mohou být jako exponáty přitažlivé.

Dále bychom chtěli poukázat na rozmanitost vánočních pokrmů. Návštěvníkům výstavy budou představeny klasické vánoční pokrmy: černý kuba, muzika, hubník, peřinky, jahelník, pučálka, kapr načerno, kapr namodro a pod. Vyhnout se přitom nemůžeme ani našemu nejuniverzálnějšímu rituálu sdílenému napříč populací v celé naší republice, štědrovečernímu pojídání smaženého kapra a bramborového salátu. Historie tohoto obyčeje je přitom relativně krátká.

Zmíníme se také o velmi rozmanité věštební symbolice různých potravin, která se částečně dochovala až do dnešní doby.

Během výstavy počítáme s tím, že v některých dnech budeme návštěvníkům předvádět přípravu některých starých vánočních pokrmů, jako jsou kuba, muzika, pučálka, hubník a pod.

S touto tématikou souvisí též vývoj rozdělávání ohně. Pokusíme se návštěvníky seznámit s principy zapalování ohně třením a křesáním. Ukážeme nejrůznější pomůcky, kterých bylo zapotřebí k rozdělání ohně – křesadlo, práchno, troud, tulejka, troudník, orobinec, zápalky a další.

Počítáme také s ukázkou vývoje umělých zdrojů světla – otevřený oheň, krbeček, louče a

Pozornost budeme věnovat perníkům, ať to budou perníky na jídlo, dekorativní, nebo na hraní (tzv. „drůbežky“). Vystaveny budou i různé druhy perníkového koření a perníkových forem. A samozřejmě nezapomeneme ani na vánoční cukroví, jehož příprava je i v současnosti jedním z dominantních vánočních zvyků.

Svůj prostor na výstavě dostanou také bylinky, které jsou nedílnou součástí staré kuchyně. Prezentovat je chceme i tak, jak je dnes lidé většinou neznají.

Na výstavě nebudou samozřejmě chybět ani betlémy. Opět budou vystaveny betlémy ze všech možných materiálů. Rádi bychom letos ukázali více betlémů z různých těst: slaného, vizovického, perníkového, kynutého, chlebového (tzv. příbramští chlebáčci) a pod. Nezapomeneme ani na betlémy z bílkového sněhu, marcipánu nebo sušených plodů.

Ke kuchyním neodmyslitelně patří také pálení vonných látek, vykuřování bylinkami, dnes purpura a vánoční františci.

Na výstavě opět budou předvádět své řemeslo nejrůznější lidoví tvůrci – řezbáři, krajkářky, dráteníci, košíkáři a pod. Počítáme i s ukázkami zdobení perníků, tvorby marcipánových figurek a sněhových řetězů.

Nezapomeneme ani na děti. Vedle vždy velmi oblíbeného pískoviště chystáme i další zábavné prvky – kostkoviště, kuličkopád a další překvapení.

Budeme vděční za pomoc při přípravách výstavy. Uvítáme vaše rady, nápady, informace. Hledáme také ochotné a šikovné lidi, kteří by nám pomohli s instalací, hlídáním výstavy, prodejem vstupenek a prodejem v krámku (pomoc samozřejmě finančně odměňujeme).

Výstava se opět uskuteční v podzemních prostorách Betlémské kaple, Betlémské náměstí 4, Praha 1.

Prosím, sledujte nejnovější informace o přípravě výstavy na těchto stránkách.

Informace pro vystavovatele

Výběr exponátů provádí pořadatelé výstavy. U exponátů větších rozměrů nebo jinak „speciálních“ je vhodné se předem dohodnout (přes mail, telefon, případně se zúčastnit přípravné schůzky). Je velmi nutné dodržet termín přejímky exponátů, neboť později by se na opožděně dodaný exponát nemuselo najít vhodné místo v expozici. Při předávání exponátů je nutné zřetelné označení krabic a vyhotovení „dodacích listů vystavujících osob“ (dvojmo). Dodací list musí obsahovat jméno, telefon, příp. mail, popis exponátu, údaj o „autorské ceně“ pro případ, že by bylo možné exponát prodat. Pokud máte k instalaci exponátu určité speciální návody, přiložte popis, plánek či fotografii přímo k exponátu.

Vystavovatelé mohou dodat do komisního prodeje zboží s vánoční tématikou (v krámku mohou prodávat pouze vystavovatelé). Výběr zboží do krámku provádí pořadatelé výstavy. I zde doporučujeme novým vystavovatelům -prodejcům účast na přípravné schůzce. Prosíme o předání zboží ve zřetelně označených krabicích, o výrazné rozlišení jednotlivých druhů zboží, o omezení sortimentu zboží v malých sériích, o co největší sjednocení cen. Prodávající může nabídnout do prodeje maximálně šest položek. Zboží neoznačujte cenou. Množství zboží upravte dle možností našeho krámku. Prodej trvá pouhé 3-4 týdny, délka prodejního pultu je omezená a prodávajících vystavovatelů stále přibývá. I nás mrzí, když Vám musíme zboží vracet. I v případě prodeje je nutné vyhotovení „dodacích listů prodávajících osob“ (dvojmo), s uvedením jména, telefonu, příp. mailu, rozpisu zboží, počtu kusů a „autorské ceny“. V případě prodávajících vystavovatelů je tak nutné vyhotovit dva dodací listy (vše dvojmo).

Pro předání exponátů a zboží a pro vracení exponátů a zejména pro vyúčtování prodeje je nutná osobní účast vystavujících a zejména prodávajících osob.

Tento obrázek od skvělého malíře a etnografa J.V.Scheybala je inspirací letošní výstavy

Tento obrázek od skvělého malíře a etnografa J.V.Scheybala je inspirací letošní výstavy