Medové vánoce - 2003

2003

Místo konání: výstavní síň České spořitelny, Rytířská 29, Praha 1

Dlouho nás někteří vystavovatelé i návštěvníci nabádali k uspořádání vánoční výstavy, která by měla vazbu na tradiční vánoční cukroví. Touto výstavou, která se opět uskutečnila ve výstavní síni České spořitelny v Rytířské ulici, jsme se těmto prosbám alespoň přiblížili. Inspirací pro nás byly včely, lépe řečeno jejich produkty med a vosk. Jsou to totiž suroviny, které člověk používá ke svému životu od nepaměti. »»