České betlémy - 2000

2000

Místo konání: barokní refektář dominikánského kláštera, Jilská 7, Praha 1

Výstava se opět stěhovala, a tentokráte do překrásného prostoru barokního refektáře v dominikánském klášteře u sv. Jiljí. Velkým oceněním vánočních výstav bylo zařazení výstavy do programové struktury akce „Praha – Evropské město kultury roku 2000″. V této době se nám již podařilo navázat spojení s mnoha kvalitními řezbáři, tvůrci betlémů a uspořádali jsme  naše první řezbářské symposium. »»