Betlémské světlo - 2002

2002

Místo konání: výstavní síň České spořitelny, Rytířská 29, Praha 1

Výstava se opět vrátila do výtavní síně České spořitelny v Rytířské ulici. Vánoční atmosféru jsme tentokrát vytvořili na pozadí nejstarší historie umělého světla, která nebyla vůbec jednoduchá. Nebylo snadné zkrotit oheň tak, aby byl užitečný a navíc pokud možno přenosný. Na výstavě jsme ukázali například nejrůznější druhy loučníků. Návstěvníci si i sami mohli zapálit pravou louč. Dále jsme si zapůjčili nebo nově od kovářů nebo keramiků nechali udělat nejrůznější olejové lampičky či lucerničky. »»