Pavel Jurkovič carols songbook

Christmas music-making with Pavel Jurkovič in Bethlehem Chapel – 2008

tilulka1_2_2

 

This songbook was release in 2008 on the occasion of Christma exhibition Betlémy v betlémské kapli – Vánoční muzicírování (Christmas cribs in the Bethlehem Chapel – Christmas music-making). You can find there 58 traditional Czech carols with notation. Selection of carils and notation is work of Pavel Jurkovič. Pavel Jurkovič is music educator, singer, composer and publicist, with really good relationship with carols and folk music in general.

Price: 40 CZK

Koleda - Já malý přicházím koledovat

 

 

Seznam koled: Adeste fideles, Bratři milí, všichni spolu, Bubnuje bubínek, Byla cesta, byla ušlapaná, Co jsem se smutnej natěšil, Co to znamená medle nového, Danielis prophaetia, Dej Bůh štěstí tomu domu, Den přeslavný jest k nám přišel, Dobri pastier sa narodil, Dormi Jesu, Fanfr, fanfr, fanfrnoch, Hej, vánoce, dlouhý noce, Hola, pastýři, hola, Hopsa, pacholátka, Já malý přicházím koledovat, Jak si krásné, neviňátko, Josef, můj kochany, Josefe, ty strážce náš, Když jsem u ovcí v noci bděl, Když Panna Maria, Kolednice idu, Krásná Panna, Kristus Pan se narodil, Milý Bože, kam dál húre, Na Štěpána dobrý král, Narodil se Kristus Pán, Narodzil sě Kristus Pán, O vánocích zpívám, Padla rosa studená, Pásli ovce valaši, Poslán jest od Boha anděl, Před susedovym, Při vánoci, dlouhé noci, Přiběželi do Betléma pastýře, Půjdem spolu do Betléma, Sedí vrabček na pilíři, Sem, sem, sem, pastýři, Spinkej, hajej, Stála Panenka Maria, Syn boží se nám narodil, Šla jest Maria do ráje, Štědrej večer nastal, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Tá kulhavá Kateřinka, Teče voda, vodička, Ten vánoční čas, Tři lodě plout jsem viděl dnes, U svatého Jezulátka, Už jsme si naši koledu odbyli, Vánoční magnet a střelec, Vánoční noc, Vánoční roztomilost, Veselé vánoční hody, Vinšuju vám dobrý deň, Zajíc běží k háji, Ztište hlas.

Bližší popis: 58 carols včetně notového zápisu, 47 stran, formát A5.

Ediční údaje :  Vydal Bonsai servis Praha u příležitosti vánoční výstavy Betlémy v Betlémské kapli – vánoční muzicírování v roce 2008
www.vanocnivystava.cz 
© Blahoslav Lukavec – Bonsai servis Praha, 2008

Orders: write to obchudek@vanocnivystava.cz.

Shipping: The price of shipping to the Czech Republic is 60 CZK (plus 20 CZK when using cash on delivery). Larger packages may increase the price of shipping. In case of sending abroad, price of postage is derived from the target country and the shipment size. Foreign customers can pay through our PAYPAL account.