Zvon Mistr Jan pro Betlémskou kapli – 2015

V prosinci v roce 2013 přijel za námi na vánoční výstavu Pohádkové Vánoce v Betlémské kapli mladý zvonař z Myslkovic u Tábora Michal Votruba. Rokovali jsme o tom, co by měl připravit na příští vánoční výstavu s názvem Betlémské zvonění v Betlémské kapli. A tu přišel Michal Votruba s myšlenkou pořídit do Betlémské kaple na počest blížícího se významného výročí zvon s názvem „Mistr Jan“. Již mnoho let se v Praze přímo před kostelem žádný zvon nelil. Bude snad pěkné obnovit tuto prastarou tradici lití zvonů přímo u příslušného kostela.

Odlévání zvonu - Betlémské zvonění 2014 - Rodí se zvon Po celoročních přípravách jsme dne 6. 12. 2014 uspořádali před Betlémskou kaplí vlastní lití zvonu. Akce se zúčastnilo několik významných osobností a mnoho návštěvníků. Lití se zdařilo. Zvon je nejen krásný, ale má i krásný zvuk. To potvrdila i kolaudace zvonu, kterou provedl významný kampanolog Petr Vácha 5. 6. 2015 v Betlémské kapli při zavěšování zvonu do provizorní stolice. Zde také byl zvon až do 5. 7. 2015 vystaven tak, aby byl přístupný veřejnosti. Dne 5. 7. 2015 došlo při slavnostním setkání v Betlémské kapli k vlastnímu aktu „Darování zvonu Betlémské kapli“. Večer toho dne pak byl zvon definitivně zavěšen do zvonice Betlémské kaple. Při ekumenické bohoslužbě 6. 7. 2015 poprvé zazvonil z místa, pro které byl určen.

Věříme, že se nám úspěšným ulitím a zavěšením zvonu podařilo důstojně uctít památku Mistra Jana Husa a zároveň obohatit souzvuk pražských věží o nový tón.

Příprava na Věšení zvonu:

Odlévání zvonu: