Betlémské zvonění v Betlémské kapli 2014

V roce 2014 jsme uspořádali výstavu s názvem Betlémské zvonění v Betlémské kapli.

Hlavním tématem výstavy byly zvony. A jednou z největších zajímavostí bylo odlití zvonu Mistra Jana na nádvoří Betlémské kaple.

Výstava byla otevřena: od 29.11.2014 do 4.1.2015.

Podívejte se, jak se k nám dostat

Místo konání: Podzemí prostory Betlémské kaple na Betlémském náměstí v centru Prahy(mapa).

Obrázky z výstavy

Odlévání zvonu Mistra Jana

Dne 6. prosince odlil zvonař Michal Votruba na nádvoří Betlémské kaple zvon Mistra Jana. Podívejte se, jak příprava odlávání probíhala, a jaký byl výsledek celého snažení. Odlévání se zůčastnili a zvon požehnali duchovní Tomáš Halík, františkán Bratr Michal a Patriarcha Buta. Štěstí zvonu přišli popřát i starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a rektor ČVUT Petr Konvalinka.

A průvodní text k výstavě

V Betlémské kapli vždy byla zvonice a je tam také po novodobé rekonstrukci z padesátých let minulého století. Nemá však to hlavní – zvon. Nedopátrali jsme se příčiny, proč tam zvon není, ale rozhodli, že tam viset bude. Z těchto úvah jsme vyšli, když jsme pro naši tradiční vánoční výstavu hledali téma na rok 2014. Výstava, jejímž hlavním atributem byly samozřejmě betlémy a vše, co patří k Vánocům v tradičním slova smyslu, se věnovala také zvonům a zvonění. Jako zlatý hřeb programu zde byl odlit zvon, který bude ve výročním roce 2015 zavěšen do zvonice kaple.

Zvony totiž patří k Vánocům stejně jako betlémy, stromky a jmelí. Mají v sobě však ještě něco navíc – tajemné kouzlo a vznešenost. Hlas zvonů má moc svolávat lid, varovat jej před nebezpečím nebo prostě hlásit dobu polední či přinášet radostné i smutné zprávy. Na našem území bylo v historii mnoho různých rodů, které odlévaly zvony, a všem jsme se na výstavě věnovali. Ze současných významných zvonařských dílen zde měl své práce pan Petr Manoušek z Prahy, dílna paní Leticie Vránové – Dytrychové z Brodku, pana Josefa Tkadlece z Halenkova a také pan Michal Votruba z Myslkovic, který zde na místě odlil výše zmíněný zvon pro Betlémskou kapli.

Kromě těchto zvonů klasických zde byly k vidění i slyšení všemožné zvony a zvonky pastevecké, lodní, koňské, skleněné, orientální, jaké jste si jen mohli přát! Nezapomněli jsme ani na zvonky školní, na ty, které nám tak příjemně ohlašovaly přestávku ve vyučování. Také na výstavě se zvonkem pobíhala šílená kráva. Pro příchozí zkušené muzikanty a na koncerty byla připravena zvonkohra, vyrobena panem Manouškem přímo pro tuto výstavu. Mohli jste vidět zvonařskou dílnu s celým postupem výroby zvonů od návrhu a formy až po zavěšený a funkční zvon. Ale zvony byly „jen“ téma. Hlavní náplní byly betlémy, lidové zvyky, stromečky, kouzelný les s potokem, vodopád, různá cinkání pro děti, předvádění řemesel….a nechyběla samozřejmě ani medovina.