Vystřihovací betlém Aleny Hoblové

Vystřihovací betlém Aleny Hoblové

Snížená cena 50 Kč

V roce 2008 vydal Bonsai servis tento vystřihovací betlém Aleny Hoblové. Alena Hoblová je akademická malířka a jevištní výtvarnice, která rovněž  spolupracuje s Kühnovým dětským sborem. Právě Kühnův dětský sbor před lety připravil představení „Český betlém“ (1989) s hudbou Josefa Krčka, pod dirigentskou taktovkou Jiřího Chvály. Na scéně ho roztančila Libuše Hynková, a právě Alena Hoblová navrhla rekvizity a kostýmy, které se Vystřihovací betlém Aleny Hoblovépak zhotovovaly a šily na děti. S inscenací srdečně přijímanou doma, objely Kühňata i velký kus světa, všude odměňovány strhujícím potleskem. Úspěšné představení rovněž zrealizovala Česká televize (1990) v režii Jana Bonaventury. Dnes se k vám postavičky bývalého představení vrací, vtěleny do vystřihovacího Betlému.

Nyní snížená cena:  50 Kč

Rozsah : 54 samostatných prvků k vystřižení, 6 barevně potištěných křídových čtvrtek formátu  A3

Sestavení : asi nejjednodušší způsob je figurky po vystřižení podlepit špejlí a „zapíchnout“ je do měkkého materiálu (například polystyrén, hobra, mech).  Další možností je  přilepit  ke  každé  figurce  ze  zadní  části  jednoduchou  papírovou  podpěru. Pak budou stát figurky samostatně na jakémkoliv povrchu.

Ukázka archů betléma

Průvodní text autorky Aleny Hoblové

Kühnův dětský sbor (založen 1932) patří k nejvýznamnějším českým pěveckým uměleckým tělesům, známým nejen v Evropě, ale i v ostatních zemích světa. Pod vedením sbormistra prof. Jiřího Chvály (narozen 1933), který od roku 1967 stojí v čele sboru, vychoval KDS za 75 let své existence tisíce talentovaných dětí, z nichž vyrostla i řada významných umělců.
Mimořádnou uměleckou pověst dokládají četné pocty a vyznamenání, jichž se tělesu dostalo, včetně Eurepean Grand Prix z roku 1998. Sbor je pravidelně zván na velké hudební festivaly a prestižní koncertní turné.
Spolupracuje s význačnými světovými orchestry, je pravidelným hostem předních našich i světových divadel.
Když jsem Kühňata před mnoha lety poznala, byl to vrtošivý pytel blešek, dětí od čtyř do šestnácti let, který hrál na nervy, trýznil vřískotem, neukázněností i posměváčstvím. Bylo to k nevystání do chvíle, než děti seskákaly do houfu a urovnaly se konečně do řádek před svým trpělivým panem sbormistrem. Pak otevřely svoje proříznuté zobáčky a v prostoru zkušebního sálu nastalo cosi, jako velké ustrnutí. Tělem prošlo slastné mrazení a do očí stoupalo něco vlahého, co se nedalo zadržet. Těžko vylíčit krásu andělského zpěvu, který se ozýval v hlasových tišinách i bouřil lesklým mohutným zvukem, unášejícím vysoko, daleko…
To rozhodlo a já byla ochotna přijmout to těžké jho, navrhovat kostýmy, rekvizity a scénu pro koncerty sboru, oživované tanečně režijními výstupy dětí na hudbu českých klasiků. Práce náročná, úhor nikdy nekončící, úvazek na velký kus života, ve kterém nescházelo i trpkosti. Ale byla tu i radost z výsledků i spontánní zaujetí dětí, které byly hravými výstupy vtahovány do prožitků rozverného masopustu, jarních obřadů, nebo do nálady Vánoc. Pro ně připravil před lety Kühnův dětský sbor představení „Český betlém“ (1989) s hudbou Josefa Krčka, pod dirigentskou taktovkou Jiřího Chvály. Na scéně ho roztančila Libuše Hynková, já navrhla rekvizity a kostýmy, které se pak zhotovovaly a šily na děti. S inscenací srdečně přijímanou doma, objely Kühňata i velký kus světa, všude odměňovány strhujícím potleskem. Úspěšné představení rovněž zrealizovala Česká televize (1990) v režii Jana Bonaventury.
Dnes se k vám postavičky bývalého představení vrací, vtěleny do vystřihovacího Betlému. Moc bych si přála, aby takto znovu oživené, vešly do vašich příbytků, k vašim srdcím a potěšily vás všechny – malé i velké děti.

Alena Hoblová

Alena Hoblová, akademická malířka a jevištní výtvarnice, spolupracuje s KDS od roku 1976. Dodneška vytvořila řadu scénických prací, které významně obohatily uměleckou tvář sboru (1976 – Václav Trojan: Špalíček, 1989 – Josef Krček: Český Betlém, 1993, 2002 – Otmar Mácha: Slavnosti jara, 2008 – Václav Trojan: Broučci). Její výtvarná tvorba je přijímána s příznivou odezvou a uznáním doma i za hranicemi.

Ediční údaje : Vydal Bonsai servis Praha a nakladatelství Beletris u příležitosti vánoční výstavy Betlémy v Betlémské kapli – vánoční muzicírování v roce 2008
www.vanocnivystava.cz
© Alena Hoblová 2008
© Blahoslav Lukavec – Bonsai servis Praha, 2008
© Beletris s.r.o. a Blahoslav Lukavec – Bonsai servis Praha, 2008

Objednávky : V případě zájmu pište na obchudek@vanocnivystava.cz.