Kámen Sklo Hedvábí - 2007

Místo konání: galerie U zlatého kohouta v Michalské ulici
Termín: 10.5.2007 – 6.6.2007

Jednotliví tvůrci dostávají na vánočních výstavách jen malý prostor pro svá díla, a to ještě s důrazem na vánoční tématiku. Proto jsme se v roce 2001 rozhodli pořádat výstavy vložené. V roce 2007 se výstavy zúčastnila Soňa Čermáková, Ondřej Vajgl a Dita Dostálková. Soňa Čermáková předvedla unikátní malbu na kámen, Ondřej Vajgl se prezentoval s figurální tvorbou technikou taženého skla a víla Dita Dostálková dorazila se svými vílami a rozkvetlými loukami na malovaném hedvábí.

Ukončení vložených výstav

Vložené výstavy jsme pořádali od roku 2001 do roku 2007. Výstava v roce 2007 byla prozatím poslední. Hlavním problémem je hledání vhodného prostoru v centru Prahy, který zajistí slušnou návštěvnost a bude ho možné zasponzorovat z malého zisku této jarní výstavy. Bohužel již nemůžeme výstavu dále pořádat v kapli sv. Jana Nepomuckého u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí. Tato kaple byla pro výstavu tohoto formátu ideálním místem. Další vloženou výstavu tedy prozatím neplánujeme, ale pokud by se našel vhodný prostor, tak se do budoucna dalším jarním, letním, či podzimním výstavám určitě nebráníme.

Soňa Čermáková – malba na kámen

Soňa se narodila v tajuplné oblasti Moravského krasu, který skýtá nepřeberné zdroje inspirací i materiálu. Intenzivně vnímala přírodní krásy, které ji obklopovaly. Vystudovala Umělecko průmyslovou školu v Brně. Po mnoho let pracovala u různých podniků jako aranžérka a výtvarnice. Od roku 1990 se věnuje svobodné tvorbě. Pro své zajímavě pojaté kresby si vybírá netradiční podklad. Jsou to kameny, kterými je obklopena. Její „oživlé kameny“ dostávají třetí rozměr a jsou důkazem toho, že je stále možné objevovat nové výtvarné techniky. Na výstavě předvede své nové práce, které jsou inspirované novým druhem kamenů, které ji poslední dobou intenzivně oslovily.
Vedle této výtvarné činnosti se snaží přispět krajině svou prací pro CHKO Moravský kras a Svaz ochránců přírody. Tak se obloukem vrací k tužbám svého dětství.

Onřej Vajgl – technika taženého skla

Ondřej pochází také z Moravy, ze Vsetínska. Je vyučený sklář. Od roku 1995 se věnuje figurální tvorbě technikou taženého skla. Svou tvorbu provádí nedaleko Prahy. Je obdivuhodné, jakým způsobem dokáže z obyčejné tlusté tyče borokřemičitého skla s pomocí ohně a obyčejných kleští vytvářet figury, u kterých má pozorovatel pocit, že se každým okamžikem dají do pohybu.

Dita Dostálková – malba na hedvábí

Dita se narodila v Uherském Hradišti, a tím dotváří trojici moravských výtvarníků. Vystudovala VŠUP, ateliér Design výrobků v Praze. Cenné zkušenosti nabývala na odborných stážích v Itálii, Polsku a Holandsku.
Její tvorba navrhování bytových doplňků, dětských textilních hraček a předmětů zachovávajících tradici českých řemesel nakonec zakotvila v kolorované kresbě na hedvábí. A právě tyto tajemné kresby na výstavě předvedeme.